ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πολυτεχνείου 15, ΠΡΕΒΕΖΑ, Πρεβεζα [Δημος], Πρεβεζα, 48100

Γραμματεία

Σταθερό : 2682362345 /  2682362360

Fax : 2682025364

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2682362300 /  2682022243

Υποδιευθυντής

Σταθερό : 2682362321

Δες στο Χάρτη