ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Σικελιανού 1, ΛΕΥΚΑΔΑ, Λευκαδα [Δημος], Λευκαδα, 31100

Τηλεφωνικό Κέντρο - Server

Σταθερό : 2645362600

Γραμματεία - Πρωτόκολλο - Server

Fax : 2645362650 /  2645023957

Σταθερό : 2645362612 /  2645362613 /  2645362614 /  2645022545

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2645023594 /  2645362611

syzefxis@2655.syzefxis.gov.gr

Δες στον Χάρτη