ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Τμήμα Στατιστικών Μισθωτής Εργασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2131352175

Προσωπικό

Σταθερό : 2104852867 /  2104852874 /  2104852957

Γραμματεία

Σταθερό : 2131352874 /  2131352872

Fax : 2131352876

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2104852175