ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Eισόδημα - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Σικελιανού 1, ΛΕΥΚΑΔΑ, Λευκαδα [Δημος], Λευκαδα, 31100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2645362629 /  2645362628 /  2645362630 /  2645362631 /  2645362615 /  2645362622 /  2645362647

Δες στο Χάρτη