ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταμείο - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Σικελιανού 1, ΛΕΥΚΑΔΑ, Λευκαδα [Δημος], Λευκαδα, 31100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2645362617 /  2645362616

Δες στο Χάρτη