ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  >>  Δικαστικό& Νομικής Υποστήριξης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Δικαστικό& Νομικής Υποστήριξης

Δημάρχου Σκούρα Δ., Χαλκιδα [Δημος], Ευβοια, 34100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2221353142 /  2221353143 /  2221353144 /  2221353145 /  2221353146 /  2221353147 /  2221353148 /  2221353141 /  2221353149

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2221353140