ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  >>  Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2221353137 /  2221353138 /  2221353136