ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  >>  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Δημάρχου Σκούρα Δ., Χαλκιδα [Δημος], Ευβοια, 34100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2221353161 /  2221353162 /  2221353163 /  2221353160 /  2221353164 /  2221353165