ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Στρατηγού Τζανακάκη Εμμανουήλ 3, ΧΑΝΙΑ, Χανια [Δημος], Χανια, 73134

Υποδοχή - Πληροφορίες

Σταθερό: 2821344769

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό: 2821344707 /  2821344708

Γραμματεία

Σταθερό: 2821344705 /  2821344706

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2821344702 /  2821344703

syzefxis@2175.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη