ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Στρατηγού Τζανακάκη Εμμανουήλ 3, ΧΑΝΙΑ, Χανια [Δημος], Χανια, 73134

Υποδοχή - Πληροφορίες

Σταθερό : 2821344769

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2821344707 /  2821344708

Γραμματεία

Σταθερό : 2821344705 /  2821344706

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2821344702 /  2821344703

Δες στο Χάρτη