ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ελεγκτές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λεωφόρος Κνωσσού 255, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ηρακλειο [Δημος], Ηρακλειο, 71409

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2813411103 /  2813411216 /  2813411217 /  2813411220 /  2813411221 /  2813411222 /  2813411226 /  2813411229 /  2813411230 /  2813411231 /  2813411241 /  2813411104 /  2813411242 /  2813411254 /  2813411256 /  2813411282 /  2813411285 /  2813411292 /  2813411106 /  2813411207 /  2813411208 /  2813411210 /  2813411102 /  2813411211 /  2813411213 /  2813411215

Δες στο Χάρτη