ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Στρατηγού Τζανακάκη Εμμανουήλ 3, ΧΑΝΙΑ, Χανια [Δημος], Χανια, 73134

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2821345112 /  2821345111 /  2821345113 /  2821345114 /  2821345115

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2821345110

fpa@2175.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη