ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δικαστικό

Λεωφόρος Κνωσσού 255, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ηρακλειο [Δημος], Ηρακλειο, 71409

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2813411248 /  2813411278 /  2813411279 /  2813411280 /  2813411107 /  2813411288 /  2813411252 /  2813411262 /  2813411267 /  2813411272 /  2813411273 /  2813411275 /  2813411276 /  2813411277

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2813411274

Δες στο Χάρτη