ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  >>  Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2665360112

Fax : 2665360111