ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  >>  Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2813411266