ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Στρατηγού Τζανακάκη Εμμανουήλ 3, ΧΑΝΙΑ, Χανια [Δημος], Χανια, 73134

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2821344786 /  2821344785

Δες στο Χάρτη