ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Δικαστικό

Στρατηγού Τζανακάκη Εμμανουήλ 3, ΧΑΝΙΑ, Χανια [Δημος], Χανια, 73134

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2821345160

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2821345162 /  2821345163 /  2821345161 /  2821345164 /  2821345165 /  2821345166 /  2821345167 /  2821345168 /  2821345169

Δες στο Χάρτη