ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κολοκοτρώνη Θεόδωρου& Πτολεμαίου, ΤΡΙΚΑΛΑ, Τρικαλα [Δημος], Τρικαλα, 42100

Γραμματεία

Σταθερό: 2431353600 /  2431353601 /  2431047444 /  2431047490 /  2431047492 /  2431047400 /  2431047407 /  2431047408 /  2431047461 /  2431047463 /  2431047441 /  2431047443

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax: 2431030155

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2431353603 /  2431075322 /  2431047401

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό: 2431353604 /  2431034483

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό: 2431353612 /  2431034503 /  2431047403

syzefxis@2408.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη