ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έλεγχος

Κολοκοτρώνη Θεόδωρου& Πτολεμαίου, ΤΡΙΚΑΛΑ, Τρικαλα [Δημος], Τρικαλα, 42100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2431354616 /  2431047418 /  2431047419 /  2431047421 /  2431047423 /  2431047424 /  2431047425 /  2431047426 /  2431353621 /  2431353613 /  2431353623 /  2431353625 /  2431353640 /  2431047413 /  2431047414 /  2431047415 /  2431047416

Επόπτης

Σταθερό : 2431353612 /  2431047440

Δες στο Χάρτη