ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Στρατηγού Τζανακάκη Εμμανουήλ 3, ΧΑΝΙΑ, Χανια [Δημος], Χανια, 73134

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2821345122 /  2821345123 /  2821345121 /  2821345124 /  2821345125

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2821345120

Δες στο Χάρτη