ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης  >>  Τμήμα Δια Βίου Μάθησης - Παιδείας& Αποσχόλησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης - Παιδείας& Αποσχόλησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2665360318

Fax : 2665098319