ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  >>  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας& Κοινωνικής Μέριμνας  >>  Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής& Υγειονομικού Ελέγχου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής& Υγειονομικού Ελέγχου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2665360187

Fax : 2665360184