ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ

Ξενοφώντος 1, ΒΟΛΟΣ, Βολος [Δημος], Μαγνησια, 38333

Υποδιευθυντής

Σταθερό : 2421354113

Γραμματεία

Σταθερό : 2421354111 /  2421354120 /  2421354121 /  2421354313

Fax : 2421021082 /  2421025426

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2421354129

Δες στο Χάρτη