ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ

Δικαστικό& Νομικής Υποστήριξης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ

Ξενοφώντος 1, ΒΟΛΟΣ, Βολος [Δημος], Μαγνησια, 38333

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2421354104 /  2421354139 /  2421354141 /  2421354142 /  2421354143 /  2421354153 /  2421354158 /  2421354159 /  2421354160 /  2421354102 /  2421354161 /  2421354163 /  2421354105 /  2421354106 /  2421354108 /  2421354122 /  2421354125 /  2421354126 /  2421354127 /  2421354136

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2421354140

Δες στο Χάρτη