ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ

Ξενοφώντος 1, ΒΟΛΟΣ, Βολος [Δημος], Μαγνησια, 38333

Γραμματεία

Σταθερό: 2421354324 /  2421354322

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax: 2421021082

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2421354336

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό: 2421354326 /  2421039212

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό: 2421354337

Δες στο Χάρτη