ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ

Ξενοφώντος 1, ΒΟΛΟΣ, Βολος [Δημος], Μαγνησια, 38333

Γραμματεία

Σταθερό : 2421354324 /  2421354322

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2421021082

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2421354336

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2421354326 /  2421039212

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2421354337

Δες στο Χάρτη