ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης  >>  Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2682360262