ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ  >>  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΛΟΥ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2421354313 /  2421354310