ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  >>  Διεύθυνση Μεταφορών& Επικοινωνιών  >>  Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2682362839 /  2682362838