ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΟΔΟΥ  >>  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΟΔΟΥ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2241363338 /  2241363340 /  2241076788