ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αλκυόνης 19, Παλαιο Φαληρο, Αττικη, 17510

Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Σταθερό : 2131608530

Fax : 2131608528

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2131608524

syzefxis@1856.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη