ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

Γραμματεία

Σταθερό : 2541353227

Fax : 2541353211

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2541353210

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2541353103

syzefxis@2211.syzefxis.gov.gr