ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  >>  Έλεγχος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Έλεγχος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2131608109 /  2131608110 /  2102794525 /  2102798433 /  2102791930 /  2131608108

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2102716450