ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 156, Κορωπι, Αττικη, 19400

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2132105544 /  2132105543

Δες στο Χάρτη