ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ιπποκράτους 30, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, Ορεστιαδα, Εβρος, 68200

Γραμματεία

Σταθερό : 2552351141 /  2552021201

Fax : 2552022587

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2552351100 /  2552021200

Δες στο Χάρτη