ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πατρών 83, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Κορινθος [Δημος], Κορινθια, 20100

Γραμματεία

Σταθερό : 2741363635 /  2741040479 /  2741040480 /  2741040481 /  2741040484

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2741040495

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2741022144

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2741363646 /  2741040400

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2741040488 /  2741025530 /  2741363647

Δες στο Χάρτη