ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πατρών 83, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Κορινθος [Δημος], Κορινθια, 20100

Γραμματεία

Σταθερό: 2741363635 /  2741040479 /  2741040480 /  2741040481 /  2741040484

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό: 2741040495

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax: 2741022144

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2741363646 /  2741040400

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό: 2741040488 /  2741025530 /  2741363647

syzefxis@2763.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη