ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ IΩANNINΩN

Δόμπολη Ιωάννη 30, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45332

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2651368308 /  2651050308

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2651368303 /  2651050303

Γραμματεία

Σταθερό : 2651368380 /  2651050380

Fax : 2651368312 /  2651050312

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2651368302 /  2651050302

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2651368301 /  2651050301

Fax : 2651368311 /  2651050311

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν:

Δες στο Χάρτη