ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ IΩANNINΩN

Δόμπολη Ιωάννη 30, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45332

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό: 2651368308 /  2651050308

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό: 2651368303 /  2651050303

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό: 2651368302 /  2651050302

Γραμματεία

Σταθερό: 2651368380 /  2651050380

Fax: 2651368312 /  2651050312

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2651368301 /  2651050301

Fax: 2651368311 /  2651050311

adoyioa@2669.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη