ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Δόμπολη Ιωάννη 30, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45332

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2651050487 /  2651368487

Δες στο Χάρτη