ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩ

Διάκου Αλέξανδρου 11, ΚΩΣ, Κως, Δωδεκανησα, 85300

Γραμματεία - Πρωτόκολλο - Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Αυτοκίνητα

Σταθερό : 2242361128 /  2242047405 /  2242047406

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2242022212

Σταθερό : 2242361148 /  2242361120 /  2242361116 /  2242361156 /  2242361124

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2242047380 /  2242361130

doyko@2722.syzefxis.gov.gr

Δες στον Χάρτη