ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  >>  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2661363216 /  2661363215 /  2661028589