ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩ  >>  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2242047388 /  2242361144