ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διευθυντής

Σταθερό : 2106666917 /  2132106425

Υποδιευθυντής

Σταθερό : 2132106496

doypallinis@1964.syzefxis.gov.gr