ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  >>  Διεύθυνση Στατιστικής Στερεάς Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διεύθυνση Στατιστικής Στερεάς Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου

Διευθυντής

Σταθερό : 2104852131

Fax : 2104852726

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2131352131 /  2104852123

Fax : 2104852776

Γραμματεία

Σταθερό : 2131352804

Fax : 2104822661