ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Δημοτικό Μέγαρο, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, Σιδηροκαστρο, Σερρες, 62300

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2323351100 /  2323022259

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax: 2323022275

syzefxis@2293.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη