ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Διευθυντής

Σταθερό : 2752027313 /  2752362834

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2752027401 /  2752362840

syzefxis@2748.syzefxis.gov.gr