ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α  >>  Tμήμα Τελωνισμού

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α

Tμήμα Τελωνισμού

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2221354419

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2221082655