ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Γραφείο Στατιστικής Νομού Χίου

Γραμματεία

Σταθερό : 2271081263

Fax : 2271044224