ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ Β

Γραμματεία

Σταθερό : 2552085211

Fax : 2552085611

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2552085724

syzefxis@3297.syzefxis.gov.gr