ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  >>  Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531352151 /  2531352150