ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α  >>  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2510227940

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2510223363