ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α

7 χλμ Ιωαννίνων - Αθηνών, ΑΝΑΤΟΛΗ, Ανατολη, Ιωαννινα, 45100

Γραμματεία - Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2651368900 /  2651368930

Fax : 2651094165

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2651368900

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2651368929 /  2651092120 /  2651368910 /  2651368933

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2651368929

Ελεγκτές

Σταθερό : 2651368916

syzefxis@2676.syzefxis.gov.gr