ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α

Γραμματεία - Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2651368900 /  2651368930

Fax : 2651094165

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2651368929 /  2651092120

syzefxis@2676.syzefxis.gov.gr