ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2531081631

Fax : 2531029888